---------------------------------------
S O L S T U A

Voksenkollen – OSLO
-----------------------------------------------------------------------Representasjonsvilla for selskaper, bryllup,
overnatting, konferanser og events

SIFTELSEN OG DENNES FORMÅL

Eiendommen Solstua er en stiftelse opprettet i 1957.
Givere var Margit og Ewald Bosse, som eide Solstua fra 1933.
Deres venn og rådgiver Erik Sture Larre stod for
opprettelsen og driften av stiftelsen frem til sin død i 2016

Etter lav aktivitet på stedet i mange år, ble det i 2010 inngått avtale med Kristian Qvigstad
om administrasjon av utleie av Solstua som representasjonssted og selskapslokale,
slik at dette kan skape økonomisk grunnlag for videre drift.
Målet er å oppgradere hele eiendommen, for å styrke stiftelsens økonomiske
bæreevne, slik at man også kan drive veledig virksomhet.

Det søkes nå etter veledige organisasjoner, som kan ha glede av stedet for ansatte eller klienter,
og etter givere som kan bidra med å dekke kostnadene til denne type enkle aktiviteter.
Helgene er i stor grad leiet ut, mens mandag til torsdag ofte er disponible perioder.
Frivillig hjelp til tilstedeværelse og drift på dagtid til veledig bruk mottas også med takk!


Velkommen!

Kristian Qvigstad

Margit og Ewald Bosses stiftelse Solstua 
Thorleif Haugs vei 14, 0791 Oslo. Mob nr. 91 18 59 32
post@solstua.oslo.no