---------------------------------------
S O L S T U A

Voksenkollen – OSLO
-----------------------------------------------------------------------Representasjonsvilla for selskaper, bryllup,
overnatting, konferanser og events

HISTORIKK

Solstua ble oppført som jaktvilla for Sam Eyde i 1905.
Huset er en to etasjers tømmerbygning med grunnflate på 500 kvadratmeter.
Eiendommen er på 22 mål og ligger øverst i Voksenkollen, med vakker utsikt over byen og fjorden.
Det er tennisbane og boulebane på den ellers bratte naturtomten.
Anlegget ble bygget i natursten, og er lagt med lange trappeganger inn i terrenget nedenfor huset.

I 1915 kjøpte fabrikkeier Halvor Schou Solstua, og bad arkitekt Arnstein Arneberg tegne nytt interiør i stuene.
Til spisesalen ble det hentet gulv, vegger og himling fra et engelsk gods og til mellomstuen
ble det anskaffet franske, antikke gobeliner.
Rommet ble møblert med forgylte stoler og sofaer, som hadde tilhørt prins Heinrich,
bror av keiser Wilhelm II. Arnebergs arbeider på stedet er intakte,
og brukes som eksempel på hans vakre interiører. Den norske maleren og restauratøren
Dominico Erdmann dekorerte hagestuen og et av  soveværelse i 2. etasje.
I 1918 overtok Schou en tømmerbygning fra Hol i Hallingdal, som ble plassert
på gårdplassen. Huset, som kalles Hallingstua (Nestegardstua) er bygget i 1740.
Det har unike takmalerier, som i 1880 ble restaurert av Adolf Tidemann.
Se egen historikk om Hallingstua.

I 1933 solgte Halvor Schou eiendommen til Ewald Bosse og hans kone Margit.
Bosse var professor i  sosiologi og underviste på Universitet i Oslo.
Han skrev en rekke bøker innen sitt felt, og var kjent for sitt sosiale engasjement.
I 1956 ble det iflg. begge ektefellers testamente, opprettet en stiftelse som skulle bevare og drive
Solstua som feriehjem for "slitte husmødre av arbeiderklassen".
Fra 1964 ble Solstua benyttet som ettervernshjem for pasienter fra Dikemark,
og siden som kurs- og konferansesenter for Oslo kommune.

Solstua i dag:
Solstua fremstår i dag like vakker som den gang ekteparet Bosse overtok stedet i 1933.
Stedet har imidlertid behov for teknisk oppgradering, slik at det også i fremtiden kan stå til disposisjon
for sosial virksomhet, slik givernes ønsker er definert i stiftelsens statutter.
For å skaffe midler til drift og oppgradering leies Solstua nå ut som representassjonsted for bedrifter,
samt til privatpersoner for selskaper, brylluper og jubileer.
Anbefalt antall gjester er opp til 75, som det kan dekkes til i spisestuen,
men det kan også dekkes til 30 gjester i den tilknyttede Gobelinsalongen.

 

HALLINGSTUA
Hol i Hallingdal 1740

Hallingstua ble kalt Nestegardstugu og ble oppført i 1740 på Nordre Nestegard i Hol i Hallingdal.
Hallingstua ble demontert i 1911, og lå lagret frem til ca. 1918 da fabrikkeier Halvor Schou i Oslo
kjøpte det og satte det opp på sin eiendom Solstua på Voksenkollen.
Taket er dekorert av Kristen Aanstad i 1780 og skal ha blitt restaurert
av maleren Adolf Tidemann på 1880-tallet.
Riksantikvaren skriver etter en befaring i 1985 at dekoren er
meget sjelden og av høy kvalitet, samt at huset er i klar fredningsklasse.
Hallingstua har i tillegg til hovedrommet to soveværelser, et med peis og et med ovn.
Disse ble leiet ut til unge friluftsfolk, blant disse polfarerne Martin Mehren og Trygve Gran.
I 1943 rekvirerte Qvisling Solstua som representasjonssted for den norske stat.
Det fortelles at han skal ha holdt statsråd i Hallingstua.
Bruken ble kortvarig.

Rapport riksantikvaren

Kristian Qvigstad

Margit og Ewald Bosses stiftelse Solstua 
Thorleif Haugs vei 14, 0791 Oslo. Mob nr. 91 18 59 32
post@solstua.oslo.no